1. ŠTEFANJSKI USPON

Ovu subotu, 26.12.2020. godine započeli smo jednu lijepu tradiciju, uspon na Ivančicu za blagdan Svetog Stjepana, u nas tradicionalno zvano Štefanje. U selu Prigorec na parkiralištu Repikovec u pola 8 susrećemo se sa prijateljima PK Vitezovi Puste Bele koji su … Read More