PREMA VRHU ČEVA IZ ZAVRŠJA PODBELSKOG

Uspješnom suradnjom Hrvatskog planinarskog saveza ( Komisijom za planinarske puteve ) te Planinarskog kluba Vitezovi Puste Bele postignut je dogovor oko realizacije projekta uspostave starog/novog planinarskog puta Završje Podbelsko – Vrh Čevo.

Navedeni put godinama se već koristi i predstavlja jedan od najčešćih pristupnih puteva do vrha Čevo, kako od strane rekreativaca, planinara pa sve do brdskih trkača.

PK Vitezovi Puste Bele je ovime preuzeo obavezu uređenja navedenog puta kao i označavanje istog planinarskim putokazima i oznakama.

Interaktivna karta spomenutog puta ( zajedno sa putem iz Podevčeva na koji se spajamo ):

OTVORI KARTU PREKO CIJELOG EKRANA