Židovina

Visina: 692 m
Obilaznice: Belečki planinarski put

Povijest

Ostaci utvrde Židovine nalaze se približno 4 km sjeverozapadno od naselja Belca, na 692 m visine. Gotovo svojom čitavom površinom zauzima glavicu s triju strana strmog brda. Pristup gradu moguć je jedino sa zapadne strane, po razvodnici jedne od južnih gorskih kosa Ivančice, od koje je Židovina odvojena obrambenim jarkom. Prešavši jarak ulazi se na dugački (približno 43 m) i uski zaravanak, u čijem se središnjem, najužem dijelu nalaze ostaci velike pravokutne branič-kula (11 x 9 m).

Židovina se prvi put spominje godine 1587. kada hrvatsko – ugarski kralj i rimsko- njemački car Rudolf II. poklanja taj posjed obitelji Bedeković Komorski. U razdiobi posjeda obitelji između troje braće – Ljudevita, Nikole i Stjepana – posjed Židovina pripao je Ljudevitu, osnivaču židovnjačke grane obitelji Bedeković Komorski. U vrijeme kada je Ljudevit Bedeković Komorski dobio židovnjački posjed, utvrda je bila napuštena. Kao posljednji vlasnik Židovine spominje se Zabavnik, koji je dao srušiti zidove utvrde.

(mr. sc. Krešimir Regan)

Pristup

  • Od planinarske kuće Belecgrad markiranim putom preko Minđalovca na stazu koja iz Belca odnosno Juranščine vodi na vrh Ivančice (put br. 15). Nailaskom na odvojak skrenuti desno prema Mrzljaku (lijevo vodi put prema vrhu zvan “na kopanje”). Na spoju s markacijom prema vrhu koja vodi iz Sambolića, na proplanku s putokazom i lovačkom kućom, produžiti ravno markiranim odvojkom prema Židovini.
  • Iz Belca prema vrhu Ivančice putem kroz Samboliće te na proplanku iza lovačke kuće skrenuti desno po markiranom odvojku prema Židovini.