Visina: 320 m
Obilaznice: Varaždinski planinarski put, Po starim gradovima Ivanščice

Povijest

Ostaci srednjovjekovne utvrde Bela nalaze se iznad Belskog dola, prijevoja kojim danas prolazi asfaltirana cesta povezujući selo Bela u dolini Bednje i Podrute u Hrvatskom zagorju. Nekad je ovaj prijevoj bio važna komunikacija između ugarskih zemalja na sjeveru i ostalog dijela Kraljevine Slavonije te drugih južnijih zemalja sve do mora. Time je ova utvrda imala važan strateški značaj.

Pusta Bela se prvi put spominje 1257. ali vjerojatno je i starija.

Iako se utvrda Bela prvi put spominje godine 1275. u imenu opata Margarita, poglavara Bele, njezina je povijest puno starija. Sagradili su je vitezovi viteškoga reda sv. Ivana Jeruzalemskoga (ivanovaca) najvjerojatnije potkraj XII. ili u poč. XIII. st. kao sjedište svog velikog zemljišnog posjeda na sjevernim obroncima Ivančice i u dolini rijeke Bednje, kasnije Belsko-Ivanečkog vlastelinstva.

Od XIII. st. pa sve do godine 1434. Bela je u posjedu Ivanovaca, uz kraći prekid poč. XIV. st., kada je njome zavladao Henrik III (II) Gisingovac, slavonski ban (1301–09). Nakon ivanovaca, gospodari Bele bili su vranski prior i ban Matko Talovac (1434–45), grofovi Celjski (1445–56), ban Ivan Vitovec (1457–68), hrv.-ug. kralj Matija Korvin (1468–90), Ivaniš Korvin (1490–oko 1500) i obitelj Petheő de Gerse (oko 1500–1730), za čije je vladavine Bela bila konačno napuštena. Iako je Bela bila godine 1481. stradala u požaru, ona je bila obnovljena i naseljena sve do godine 1653. kada se spominje kao ruševina (dirutum castrum). Nakon napuštanja srednjovjekovne utvrde narod je te ruševine prozvao Pustom Belom.

Od utvrde je danas malo ostalo, tek urušeni nekadašnji obrambeni zidovi.

Pristup

  • U selu Bela (zapadno Ivanec, Remetinec, istočno Beletinec i Novi Marof, sjeverno Turčin i Varaždin), s ceste koja kroz Belski dol spaja dolinu Bednje i Podrute, odmah na početku šume vidljiv je markirani šumski put kojim treba do gradine oko 15 minuta.
  • Od Čeva, trasom Varaždinskog planinarskog puta oko 1h.