AKCIJA NE OSTAVLJAJ TRAGOVE – PREDLOŽI SLOGAN; NOVOSTI

Komisija za zaštitu prirode HPS-a poziva zainteresirane planinare da osmisle i predlože poučne slogane u skladu s konceptom „Ne ostavljaj tragove“. “Ne ostavljaj tragove” je koncept zaštite okoliša i prirode koji se primjenjuje na sve aktivnosti koje uključuju provođenje slobodnog … Read More